een initiatief van - an initiative of - de vrienden van het Brouwershuis - een initiatief van - an initiative of - de vrienden van het Brouwershuis -

By his decisive actions as “project developer” Gilbert Van Schoonbeke had an enormous impact on the development of Antwerp in the 16th century, both on the economic level of activities and on the spatial planning level. The results still determine the spatial experience of this city today.

By issuing our international planningaward in 2019 on the occasion of the commemoration of his birth 500 years ago, we want to draw attention to this lasting achievement that we owe to the Meliator from Antwerp’s Golden Age, who was known from as far as Florence.

Call for entries
& Information brochure (pdf)

In de 16e eeuw had Gilbert Van Schoonbeke door zijn doortastende optreden als “projectontwikkelaar” een enorme impact op de ontwikkeling van Antwerpen zowel op het vlak van economische bedrijvigheid als van ruimtelijke ordening. De resultaten hiervan bepalen tot op heden de ruimtelijke ervaring in deze stad.

Met de instelling van onze internationale planningsprijs 2019 ter gelegenheid van de herdenking van zijn geboortejaar 500 jaar geleden willen we in de eerste plaats aandacht schenken aan deze blijvende verwezenlijking die we te danken hebben aan de Meliator van Antwerpen uit Antwerpens Gouden Eeuw, die tot in Florence was gekend.

Oproep tot kandidatuurstellingen
& informatiebrochure (pdf)