Bonapartedok wordt recreatiegebied

Het Bonapartedok moet een commerciële en recreatieve functie krijgen en de Stad heeft daarvoor een marktoproep gelanceerd. De huidige functie van museumdok verdwijnt. De plannen passen in het Stadshavenplan 2020-2030, een plan waarmee de stad dit unieke stadshavengebied verder wil ontwikkelen.

Enerzijds zal de stad het centrale wateroppervlak openstellen voor waterrecreatie. Anderzijds is de bedoeling om langs de kaaien een hoogwaardige commerciële invulling aan het dok te geven in de vorm van commerciële ligplaatsen (bijvoorbeeld drijvende pontons) die aansluiten bij de recreatieve activiteiten. Bij voorkeur gaat het dan om een familiale recreatieve invulling met waterbeleving.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn uiteraard ook de leefbaarheid, veiligheid aan het water en de maritieme toegankelijkheid. Voorheen was het dok bestemd als museumdok. In de praktijk bleef de concrete invulling eerder beperkt en werd het vooral gebruikt als evenementendok.

Weg museum

Het Rijn- en Binnenvaartmuseum zal daarom, zoals voorzien in het nieuwe stadshavenplan, een nieuwe locatie krijgen in het Houtdok-Noord waar het thematisch aansluit op het aanwezige kerkschip met zijn museum en de ligplaatsen voor de binnenvaart.

Het Bonapartedok is een onderdeel van een omgeving die de komende jaren een gedaanteverwisseling zal ondergaan. In het voormalige Loodswezen komt het Vlaams Culinair Centrum (VCC). De hele omgeving wordt vergroend en er komt ok een muur ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tegenover het Loodswezen moet de zogenaamde ‘Friendship-site’, door velen nog de ‘Chiquita Building’ genoemd, plaats ruimen voor nieuwe woningen.

Vlieten

Het Bonapartedok en het Willemdok liggen op de plaats waar Gilbert van Schoonbeke de Timmervliet en de Middelvliet liet graven. Toen de Franse ingenieur Nicolas Mengin in opdracht van Napoleon de twee dokken liet graven, gebruikte hij de beddingen van de oude vlieten als basis. Beide dokken zijn in de 19de eeuw wel wat kleiner gemaakt. (Foto: Marcel Schoeters)