Al meer dan 20 ‘Symphatisanten van het Brouwershuis’

Via e-mail hebben de Vrienden van het Brouwershuis hun contacten aangeschreven met de vraag zich aan te melden als ‘Symphatisant’ van het Brouwershuis. Hun bijdrage moet dienen om de werking van de vzw verder te ondersteunen.

In ruil worden de leden van deze groep via een nieuwsbrief permanent op de hoogte gehouden van de restauratiewerkzaamheden en krijgen zij informatie over archeologische vondsten in de Scheldestad met onderwerpen verbonden aan het historisch erfgoed.

Zo plant de vzw een tentoonstelling over de geschiedenis van de drinkwatervoorziening van de periode dat het Brouwerhuis (toen als Waterhuis gekend) deze functie vervulde tot de hedendaagse ontwikkelingen. Tevens staat een expositie van Antwerpse schilders op het programma die gefascineerd waren en zijn door het unieke interieur van het Brouwershuis.

Voordelen

De leden van de Sympathisantenkring zullen eregasten zijn bij de plechtige inhuldiging van het gebouw. Toetreden tot de Sympathisantenkring kan voor een jaarlijkse bijdrage van 25.00 €. op rekening BE56 9731 8945 6188 van de vzw De Vrienden van het Brouwershuis

Hiervoor ontvangen zij:

  • een gratis exemplaar van het stripalbum “Gilbert van Schoonbeke.  De bouwmeester van Antwerpen “ als instapgeschenk;
  • om de drie maanden de nieuwsbrief ‘De Brouwersbuis’ met de hogervermelde informatie;
  • meerdere voordelen die aangeboden kunnen worden.

Ondertussen hebben al meer dan 20 belangstellenden zich als sympathisant ingeschreven. Aanmelden kan via een email naar gvanschoonbeke@gmail.com met vermelding van naam en adres. (Foto: Hans Bombeke)