Herkomst Barokpoortje Brouwershuis na een eeuw achterhaald!

Guido Mathieu, die lid is van de facebookgroep ‘Antwerpen in foto en film vroeger en nu’, bezorgde ons de onderstaande informatie, die integraal werd overgenomen.

Zowat honderd jaar geleden (in 1922) is een ‘Spaans Poortje’ in de gevel van het Brouwershuis aangebracht. De stad Antwerpen zou het aangekocht hebben van ene W. Pouillon (mogelijk de in september 1925 overleden Willem Pouillon, auteur van revues en (k)luchtige toneelstukken, maar dát is nog niet bevestigd…). Hij zou het, na de sloop van een oude brouwerij uit de omgeving van het Brouwershuis, op zijn eigendom in Kalmthout hebben geplaatst. Van wélke brouwerij…, dat was tot hiertoe een mysterie.

Het gevelplan bij een verbouwingsaanvraag uit 1846 (bewaard in het Felixarchief) toont een poortje dat, niettegenstaande het zeer schetsmatig is weergegeven, opvallende gelijkenissen vertoont met het poortje van het Brouwershuis. Het zou de gevel gesierd hebben van het pand met (stads)huisnummer 2377. Dat komt overeen met het latere adres Brouwersvliet 19… Dan zou die gevel te zien moeten zijn op de foto van ca 1880 die ook al de oplossing bracht over het barokpoortje van de voormalige brouwerij ‘de Roosenhoet’ (nu in de academietuin in de Mutsaardstraat): https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3016546125295935&set=p.3016546125295935&type=3

En inderdaad…, sterk inzoomen toont in het derde huis links van het barokpoortje van de Roosenhoet een ander poortje! Het wordt helaas gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door een wagen geladen met ‘zakgoed’, maar er zijn toch voldoende gelijkenissen zichtbaar met het poortje van het Brouwershuis (zie foto).

Nu nog uitzoeken welke brouwerij daar ooit gevestigd was… Het betreffende kadastrale perceel (103b) is, door het (getrapte) verloop van de scheidingsmuur met het naastliggende perceel (101), gemakkelijk terug te vinden op de kaart van Losson uit 1846 (waarop de brouwerijen zijn aangeduid). Het poortje van het Brouwershuis zou dus afkomstig moeten zijn van brouwerij ‘de Gulden Leeuw’…

Nu het poortje van het Brouwershuis gelinkt is aan brouwerij ‘de Gulden Leeuw’ worden sommige symbolen in de cartouche bovenaan de deuromlijsting duidelijk. De ‘leeuw’ spreekt voor zich. En de letters N & M verwijzen naar Nicolaas Minaert die daar in de 17de eeuw brouwer was. De verklaring van de andere symbolen laat ik aan de specialisten…