De Wapper krijgt zijn rui terug

Het landschapsbureau De Omgeving + zijn Nederlandse sectorgenoot De Urbanisten hebben in samenwerking met de Stad Antwerpen en Waterlink een voorontwerp ingediend voor de heraanleg van de Wapper. Daarin wordt de oude rui wordt weer (een beetje) zichtbaar.

De Wapper was lange tijd de ‘monding’ van de Herentalse Vaart, die drinkbaar water in de stad bracht. Later werd de rui overwelfd en werden er twee straten op aangelegd. Nadat deze, de Wapperstraat en de Rubensstraat, in 1977 waren gesloopt -aanvankelijk om een verbindingsweg te creëren tussen de Meir en de Frankrijklei- werd de ruimte uiteindelijk een plein.

Omgeving is geen onbekende voor de Vrienden van het Brouwershuis. In 2019 won het Antwerpse bureau de Architectuurprijs die de Nederlandse gemeente Veenendaal had uitgeschreven in het kader van het Gilbert van Schoonbekejaar. Dat had betrekking op de ontwikkeling van een braakliggend terrein tot het natuurgebied De Turfweide. Dichter bij huis is het bureau betrokken bij de overkapping van de Ring en de nieuwe inrichting van het Stadspark

Water in de stad

Omgeving focust erg op het (terug)brengen van water in de stedelijke omgeving, omdat het mee een rol kan spelen als afkoelingsfactor. Het voorontwerp voor de Wapper voorziet in een centrale waterpartij waarin het gezuiverde hemelwater uit de ondergrondse hemelwaterbuffer zal stromen in een afgesloten en circulair systeem. Zo brengt het ontwerp niet alleen verkoeling naar de binnenstad, maar blaast het ook de historische betekenis van de aanwezige ondergrondse Rui nieuw leven in. 

Rondom het water ontstaan zones waar het huidig gebruik op de Wapper wordt opgeladen door meer zitgelegenheid, meer substantieel groen zoals grote bomen, plantvakken, en zuiverende waterplanten en meer terrasruimte. De randen van het plein blijven belangrijke fiets- en wandelverbindingen, met duidelijke stromen en voldoende ruimte.

In het voorjaar van 2024 volgt een infomoment voor Antwerpenaren en betrokken stakeholders van de Wapper die het voorontwerp willen ontdekken. Het definitief ontwerp wordt voorzien in het najaar van 2024. (Afbeelding: Omgeving/De Urrbanisten)