Brouwershuis wordt educatief centrum

Via de nieuwe vzw Brouwershuis wordt het Brouwershuis ontsloten als locatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten die gepassioneerd zijn door de brouwcultuur in Antwerpen. Het wordt ook een thuis waar de geschiedenis van de Antwerpse brouwcultuur en watervoorziening wordt weergegeven.

Het wordt een educatief toegankelijk centrum voor bedrijven, onderwijsinstellingen en iedereen die interesse heeft in het proces van bierbrouwen en mouten. Een centrum waar experiment met betrekking tot bierbrouwen mogelijk is en een ontmoetings- en werkplek.

Molenaarswoning

Na de afwerking van de restauratiewerkzaamheden zal de Stad het Brouwershuis kosteloos ter beschikking stellen aan de vzw Brouwershuis. De vzw krijgt de beschikking over de zogenaamde ‘molenaarswoning’, die nooit deel heeft uitgemaakt van het eigenlijke museum. Nog dit jaar wordt een architect aangesteld voor de renovatie van deze ruimte. Het is de bedoeling dat de renovatiewerkzaamheden zullen aansluiten op de restauratiewerkzaamheden, d.w.z. met start in 2026.

Hulde aan Wilfried

Tijdens de presentatie van het project herinnerde Burgemeester Bart De Wever aan het nooit aflatende inzet van wijlen Wilfried Patroons, die het project al die jaren boven water heeft weten te houden. De Vrienden van het Brouwershuis tonen zich uitermate verheugd over dit lang verhoopte sluitstuk.

(Van links naar rechts: Yvan Schaepman, CEO van Boortmalt, Michael Hoppenbrouwers, Managing Director Boortmalt en Burgemeester Bart De Wever. Foto: Hans Bombeke)