Restanten van Begijnenpoort even zichtbaar

Tijdens straatwerkzaamheden in de Kasteelpleinstraat zijn de fundamenten van de Begijnenpoort weer aan de oppervlakte gekomen.

De restanten werden door de archeologische dienst van de Stad in kaart gebracht en weer ondergestopt. We kunnen deze poort niet meer op het conto van Gilbert van Schoonbeke schrijven. Deze meest zuidelijke poort van de Spaanse Omwalling dateert van 1570 en behoort dus tot het gedeelte van de verdedigingsmuren dat moest worden bijgebouwd na de laatste stadsvergroting van de 16de eeuw. De poort kwam in de plaats van de Kronenburgpoort, die plaats moest ruimen voor de bouw van de Citadel.

Hof Sionsberg

Ze dankt haar naam aan het eerste Begijnhof van Antwerpen, dat ter hoogte van het oude Justitiepaleis gelegen moet hebben. Vandaar de Begijnenvest en de Begijnenstraat. Deze ‘Hof Sionsberg’ werd opgericht in de 13de eeuw.

Krijgsheer Maarten van Rossum, wiens rooftochten de noodzaak van een betere stadsomwalling duidelijk maakten, legde het in 1542 in de as. Terwijl dit eerste Begijnhof dus nog buiten de wallen was gelegen, omdat alle steden weigerden om de begijnen binnen de wallen te laten bouwen, kregen de vrome dames voortaan toch een meer veilige stek in de Rodestraat achter de nieuwe omwalling. (Foto: Marcel Schoeters)

Zie ook: https://atv.be/nieuws/stadsarcheologen-leggen-eeuwenoud-stukje-antwerpen-bloot-113647