Zicht op de restauratie van het Brouwershuis

Na navraag bij de betrokken instanties kregen de Vrienden van het Brouwershuis de volgende planning aangereikt voor de restauratie van het Brouwershuis:

  • van nu tot 15 januari 2021: aanpassing van de bestekken
  • rond 15 januari 2021: publicatie van de bestekken (aanbesteding)
  • rond 26 februari 2021: indienen en nakijken van de offertes
  • rond 15 maart 2021: aanvraag definitieve premietoekenning aan Onroerend Erfgoed (+wachttijd) voorlopige toekenning (op basis van bestek en raming), definitieve toekenning op basis van concrete offerte
  • eind juni 2021: gunning aan aannemer
  • bouwverlof 2021: voorbereidingen
  • september 2021: definitieve start van de werkzaamheden (foto: Hans Bombeke)