Opbrengst van Stef Bos-concert ging naar Moeders voor Moeders

De voorzitter van de Antwerpse Lions clubs die zich achter dit project geschaard hebben, deelde ons mee dat de opbrengst van het concert, afgerond op 5.000,00€, geschonken werd aan Moeders voor Moeders om devoedselbank te spijzen. Men heeft onder de gegeven omstandigheden niet gewacht  en een officiële overhandiging volgt later. Een project dat onrechtstreeks via onze vzw een goed doel heeft gediend.