Tentoonstelling ‘Schatten onder de Leien. Een gracht vol schatten.’ is weer open

De tentoonstelling ‘Schatten onder de Leien’ is weer open voor bezoek, na reservatie. De schatten in kwestie zijn ongeveer 150 voorwerpen afkomstig uit de gracht van de Kipdorpsite.

De expo in het Felixpakhuis is opgebouwd rond 4 thema’s: Spel, Ontmoet, Strijd en Bouw. ‘Spel’ toont hoe de Antwerpenaren zich ontspanden in de 16de eeuw. ‘Ontmoet’ stelt de vraag welke ontmoetingen er plaatsvonden en wat die ons vertellen over het Antwerpen van de 16de eeuw.

‘Strijd’ gaat over de krijgshandelingen die rond de poort werden geleverd en wie er gewonnen heeft, zoals de Franse Furie. ‘Bouw’ focust op het megalomane bouwproject van de Gouden Eeuw, waar Gilbert van Schoonbeke nauw bij betrokken was, en hoe ook de afbraak ervan nog steeds sporen nalaat.

Praktisch

De expo is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 t.e.m. 16 u, behalve op feestdagen en brugdagen die bij de Stad verplicht zijn. De eerste reservatie start om 10u en de laatste om 15u15. Je reserveert onder de naam van 1 persoon voor een bubbel van maximum 4 personen. Een bezoek mag maximum 40 minuten in beslag nemen. Reserveren kan via https://afspraken.antwerpen.be/expo-onder-de-leien-een-gracht-vol-schatten .

Zie ook: https://youtu.be/eChndD2HJxs