Veenendaal huldigt Turfweide in

In Veenendaal is op vrijdag 23 september de zogenaamde Turfweide plechtig ingehuldigd. Daar was ook een delegatie van het Vrienden van het Brouwershuis bij aanwezig.

Veenendaal dankt, zoals bekend, zijn ontstaan aan de turfwinning waar Gilbert van Schoonbeke in 1550 van Keizer Karel V de toestemming voor kreeg. De Nederlandse gemeente beschouwt hem dan ook als haar grondlegger. Daarom was Veenendaal nauw betrokken bij de viering van het Gilbert van Schoonbekejaar in 2019. De banden met de Vrienden van het Brouwershuis worden geregeld weer aangehaald.

Eén van de initiatieven die n.a.v. dit feestjaar werden genomen, was de uitreiking van een Internationale Planningsprijs door een door de Vrienden geselecteerd comité in Antwerpen en die van een Internationale Landschapsprijs in Veenendaal. De Planningsprijs werd gewonnen door de Turnhoutse Heeren Group, voor de invulling van de voormalige Brepols-terreinen tot Turnova.

Berchems bureau

Voor de landschapsprijs in Veenendaal kwam het bureau Omgeving uit Antwerpen-Berchem als winnaar uit de bus. Nadat de werkzaamheden in april jl. van start waren gegaan, kon op 23 september het 3,5 ha grote terrein worden opgeleverd.

In de loop van dit najaar zullen nog bomen en planten worden aangeplant. Omdat voor de rest de natuur zijn gang zal kunnen gaan, zal het terrein er elk seizoen anders uitzien. Veenendaal kon hiervoor onder meer rekenen op een subisidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Veenendaal wil zijn turfverleden voluit onder de aandacht brengen. Om dit streven kracht bij te zetten werd een uit turf vervaardigde vaas van de hand van kunstenares Dioni ten Busschen uit het terrein ‘opgegraven’. Ze krijgt een plaatsje in het Museum van Veenendaal. (Foto: Marcel Schoeters)