Wilfried Patroons (23/03/1939-06/02/2023)

De Vrienden van het Brouwershuis melden met groot verdriet het overlijden van hun Erevoorzitter Wilfried Patroons. Zonder hem zou het project waar wij al jaren naartoe werken nooit tot stand zijn gekomen. Het is bijzonder jammer dat hij de voltooiing van het gerestaureerde Brouwershuis, waar hij zo aan verknocht was, niet zal mogen meemaken.

Wilfried was één van de stichters van de Vrienden van het Brouwershuis, opgericht als vereniging in 2002, omgevormd tot vzw in 2017. Hij bleef tot in 2020 voorzitter van de Vrienden en nam tot voor kort nog de functie van penningmeester waar.

Ondanks zijn afnemende gezondheid, die gelukkig zijn alerte geest niet aantastte, is hij zich blijven inzetten voor het behoud van het Brouwershuis. Tijdens de meest recente bestuursvergadering op 25 januari 2023 mochten de Vrienden nog op zijn inzet en voorstellen rekenen.

De Koninck

Wilfried Patroons werd in 1939 geboren in de Seefhoek. Hij deed zijn middelbare studies aan het Xaveriuscollege in Borgerhout en studeerde daarna aan de Sint-Ignatius Handelshogeschool, de latere UFSIA. Daarna werkte hij voor de Nederlandse Boekenclub en voor zowel Het Volk en de Gazet van Antwerpen als commercieel directeur.

Nadat hij op 55-jarige leeftijd zijn eigen marketingbedrijf had opgezet, werd hij verantwoordelijk voor de pr van Brouwerij De Koninck (zie: https://www.youtube.com/watch?v=FY1peHh3pMI). Dat bleef hij doen tot 2007. Daarna kon hij zich ten volle kon wijden aan het project ‘Brouwershuis’, dat volgens hem een Unesco-erkenning verdiende.

Die belangstelling bracht hem zelfs tot over de grens, met name in de Nederlandse stad Veenendaal, die haar ontstaan dankt aan Gilbert Van Schoonbeke, ook de initiatiefnemer tot de bouw van het Brouwershuis. Zowel in Antwerpen als in Veenendaal werd het 450ste geboortejaar van Van Schoonbeke in 2019 met tal van activiteiten gevierd.  De Vrienden van het Brouwershuis wensen Wilfrieds echtgenote Monique, zijn dochters, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte. (foto: Hans Bombeke, filmpje: met dank aan Johan Van Dyck, Antwerpse Brouw Compagnie)