De restauratiewerkzaamheden kunnen van start gaan

De gunning van alle 5 percelen van het restauratiedossier voor het Brouwershuis is nu rond. Tijdens de laatste zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 juli 2022 werden het extra budget dat nog nodig was, goedgekeurd. De verkregen subsidie is immers gebaseerd op een aanvraag die werd ingediend in 2014, wat maakte dat het beschikbare budget met meer dan 20 % moest opgetrokken worden. 

Er waren verschillende ronden nodig om de nodige partijen te vinden voor dit – op een aantal onderdelen – secuur werk. De werken van de diverse onderdelen werden uiteindelijk als volgt gegund:

perceel 1 – Bouwkundige werken aan ALGEMENE ONDERNEMINGEN E.G. VERSTRAETE & VANHECKE, ANTWERPEN

perceel 2 – Restauratie van rosmolen, noria en pompen aan REMMEN BVBA, VORSELAAR,

perceel 3 – Elektriciteit en aandrijving rosmolen aan ELECTRO ZWIJSEN NV, DUFFEL,

perceel 4 – Waterzuivering en klimatisatie aan ABATI IND. BV, AARTSELAAR,

perceel 5 – Restauratie goudleder aan REMMEN BVBA, VISPLUK 19, VORSELAAR

Overeenkomstig de procedure heeft de Stad bij het Agentschap Onroerend Erfgoed de aanvraag voor de definitieve toekenning van de premie ingediend.

Portierswoning

Volgens de informatie die de Vrienden van het Brouwershuis kregen vanuit de Stad, zouden de restauratiewerkzaamheden eind 2024 rond moeten zijn. Ondertussen wordt er nog verder gezocht naar een formule voor de nieuwe functie van de portierswoning en/of de mogelijke uitbating daarvan, essentieel onderdeel van de aan de subsidie gekoppelde beheersplan.

Dit onderdeel – dat zwaar werd verbouwd in de jaren 50 valt immers niet onder het beschermingsbesluit en kan als dusdanig niet genieten van restauratiesubsidies.  De Stad geeft daarbij de voorkeur aan een verhaal waarbij de exploitatie budgettair neutraal kan verlopen, op zich een hele uitdaging ! De stad staat hier zeker niet alleen.  Op het moment dat het beleidskader is afgeklopt een aantal mensen klaar vanuit zowel politieke, cultuurhistorische als universitaire hoek om binnen dit kader concrete invullingen op te zoek en af te toetsen. (Foto: Hans Bombeke)

About de Vrienden van het Brouwershuis

View all posts by de Vrienden van het Brouwershuis →