Gilbert van Schoonbekepad in shortlist voor Wandelroute van het jaar 2020

Het ‘Gilbert van Schoonbekepad’, uitgetekend door de Nederlandse wandelingenorganisator ‘De Wandelmaker’, staat op de shortlist voor de trofee ‘Wandelroute van het jaar 2020’. Die wordt op zaterdag 15 februari uitgereikt op de Fiets & Wandelbeurs op Flanders Expo in Gent. Het gaat daarbij om routes die tussen november 2018 en november 2019 nieuw gerealiseerd of ingrijpend gewijzigd zijn.

De Wandelmaker heeft het initiatief tot de route genomen n.a.v. de uitgebeide viering van het Gilbert van Schoonbekejaar 2019 in Veenendaal en Antwerpen. Daarmee wordt ook de onderlinge verbondenheid tussen Veenendaal en Antwerpen onderstreept.

Of Gilbert zelf in Veenendaal is geweest weten we niet en ook als hij die reis wel heeft ondernomen is de weg die hij gegaan is zeker niet bekend. De route heeft dan ook niet de titel ‘In de voetsporen van Gilbert’ mee gekregen.  Reizen in die tijd ging vaak over water, vandaar dat het pad veelal de waterkant volgt. 

Het pad heeft een lengte van 244 km en kan op twee manieren worden geraadpleegd en gevolgd:

1. Met behulp van een wandelgids in pdf-formaat die is uitgegeven in 4 delen:
              Antwerpen – Breda – 97km
              Breda – Woudrichem – 50km
              Woudrichem – Tiel – 51km
              Tiel – Veenendaal – 46km

2. In digitale vorm, geschikt voor smartphone en gps-apparaten. 
              Het pad in deze vorm is onderverdeeld in 15 trajecten en zijn op deze website te raadplegen
              en te downloaden op www.wandelmaker.nl

Beide uitgaven zijn gratis.

De wandelgidsjes in pdf-formaat zijn zeer volledig: Een routebeschrijving (in twee richtingen) compleet met kaartjes, informatie over openbaarvervoer, horeca, b&b’s en veel foto’s.
Het pad is niet gemarkeerd in het terrein.