MAS opent nieuwe permanente expo: ‘Vracht’

Op zaterdag 11 december opent het MAS, pal op de plaats van het Gilbert van Schoonbeke’s  Hansahuis,  een nieuwe permanente expo op de zesde verdieping: ‘Vracht. Over de haven, mensen en goederen.’ De expo neemt de bezoeker mee in de kleurrijke geschiedenis van de zeevaart en de wereldhandel. Naast de vele waardevolle scheepsmodellen, zijn er ook tal van gebruiks- en kunstobjecten uit de collectie te zien die tonen hoe er eeuwenlang goederen, kennis en contacten via de haven Antwerpen in- en uitstroomden.

Van de eerste wortels van de haven tot vandaag  gingen vrachten, goederen en kennis de stad in en uit. Via de scheepvaart en de wereldhandel kwamen mensen van over heel de wereld met elkaar in contact. Dat heeft Antwerpen gemaakt tot de kleurrijke en diverse stad dat ze nu is. Maar hoe verliepen die ontmoetingen doorheen de eeuwen echt?

Was het gelijke handel of uitbuiting? Scheepvaart bracht rijkdom in Antwerpen, maar welke sporen liet dat elders na? ‘Vracht’ is het verhaal van een haven in de lange geschiedenis van de globalisering. Een verhaal over glansrijke periodes en aparte ontmoetingen, maar ook over de schaduwkanten van economische groei.

Zes dokken

Op zaal meren bezoekers aan in zes verschillende ‘dokken’ en leren ze telkens meer over de band tussen de stad en de wereld. Van de Vikingen en de Middeleeuwen, de 16de eeuw van Antwerpen en de kolonisatieperiode in Congo tot de hedendaagse wereldhandel : de bezoeker reist in zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de stad en de haven. De prachtige scheepsmodellen, kunstwerken en gebruiksvoorwerpen laten zien hoe de wereldhandel en de stad door de eeuwen heen evolueerde tot wat ze nu is.