Vlaams minister voor Erfgoed Matthias Diependaele zegt € 950.000 toe voor de restauratie van het Brouwershuis

De Vlaamse minister voor Financiën, Begroting, Wonen en Erfgoed Matthias Diependaele trekt € 950.000 voor de restauratie van het Brouwershuis. Hij bracht deze mededeling op donderdag 15 oktober tijdens een receptie die door het Antwerpse stadsbestuur was aangeboden aan de Vrienden van het Brouwershuis.

Met de receptie wilde de stad haar erkentelijkheid tonen voor de viering van het 500ste geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke in 2019. Gastheer Burgemeester Bart De Wever noemde de Vrienden ook zijn vrienden. Hij drukte zijn waardering uit voor de inzet van de vereniging om het Brouwershuis weer zijn rechtmatige plaats te doen innemen tussen de historische gebouwen van de stad.

Een bijzondere hulde, uitgedrukt in een oorkonde, bracht de burgemeester aan ex-voorzitter Wilfried Patroons, de grote bezieler van het Brouwershuis.  “Dat het gebouw er nog staat hebben wij te danken aan Wilfried Patroons en de Vrienden van het Brouwershuis”, aldus Bart De Wever.

Werkende technologie

Minister Diependaele zei dat de Vlaamse regering lessen heeft getrokken uit het verleden en wat erfgoed betreft meer wil gaan inzetten op onderhoud. De minister wil dat de nog aanwezige historische technologie weer naar behoren zal kunnen werken. Ook het lederbehang zal worden gerestaureerd.

Voorzitter Peter Gestels van de Vrienden van het Brouwershuis gaf nadere toelichting over de rol van Gilbert van Schoonbeke, die als figuur wat vergeten was geraakt en door het herdenkingsjaar weer wat onder de aandacht is gebracht. Wat de toekomst betreft, werken de Vrienden aan een tentoonstelling ronde de Herentalse Vaart.

Het was Wilfried Patroons die het officiële gedeelte mocht afsluiten met een PowerPointpresentatie die alle activiteiten van het GvS-jaar nog eens op een rijtje zette. Voorzitter Gestels overhandigde de minister een exemplaar van het boek ‘Gilbert van Schoonbeke. Visionair ondernemer in Antwerpens Gouden Eeuw’ dat in 2019 onder de redactie Prof.Dr. Em. Hugo Soly werd uitgebracht. (Foto: Marcel Schoeters)